Sanayi Üretimi

Sanayi üretimi Euro bölgesinde %2,5, AB’de %2,3 arttı.

Avrupa Birliği istatistik ofisi Eurostat’ın tahminlerine göre, Kasım 2020’de mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi Ekim 2020’ye kıyasla avro bölgesinde yüzde 2,5, AB’de yüzde 2,3 arttı. Ekim 2020’de sanayi üretimi avro bölgesinde yüzde 2,3, AB’de yüzde 2,0 büyüdü.
Kasım 2020’de Kasım 2019’a kıyasla sanayi üretimi avro bölgesinde yüzde 0,6, AB’de yüzde 0,4 azaldı. Malta söz konusu olduğunda, Kasım 2020 ile Kasım 2019’u karşılaştırırken, sanayi üretiminde 27 Üye Devlet arasında yüzde -3 civarında yedinci en büyük düşüşü kaydetti.

Ana sanayi gruplandırmasına ve Üye Devlete göre aylık karşılaştırma
Avro bölgesinde Kasım 2020’de Ekim 2020’ye kıyasla sermaye malları üretimi yüzde 7,0 ve ara mallarının üretimi yüzde 1,5 artarken, dayanıklı tüketim malları üretimi yüzde 1,2, dayanmayan tüketim malları yüzde 1,7 ve enerji yüzde 3,9 düştü.
AB’de sermaye malları üretimi yüzde 6,1 ve ara mallar yüzde 1,4 artarken, dayanıklı tüketim malları ve dayanımsız tüketim malları üretimi yüzde 1,1 ve enerji yüzde 2,9 düştü.
Verilerin mevcut olduğu Üye Devletler arasında en yüksek artışlar İrlanda (+yüzde 52,8), Yunanistan (+yüzde 6,3) ve Danimarka’da (+yüzde 5,3) kaydedildi. En büyük düşüşler Portekiz (yüzde 5,1), Belçika (yüzde 3,5) ve Hırvatistan’da (yüzde -2,6) gözlendi.
Ana sanayi gruplandırmasına ve Üye Devlete göre yıllık karşılaştırma
Avro bölgesinde Kasım 2020’de Kasım 2019’a kıyasla enerji üretimi yüzde 5,0, dayanmayan tüketim malları yüzde 2,5 ve dayanıklı tüketim malları yüzde 0,4 düşerken, ara mallarının üretimi yüzde 1,1 ve sermaye malları üretimi yüzde 0,1 arttı.
AB’de enerji üretimi yüzde 5,3 ve dayanmayan tüketim malları yüzde 2,6 düşerken, ara mallarının üretimi yüzde 1,7, dayanıklı tüketim malları yüzde 1,4 ve sermaye malları yüzde 0,4 arttı.
Verilerin mevcut olduğu Üye Devletler arasında sanayi üretimindeki en büyük düşüşler Bulgaristan (yüzde -5,0), Fransa (yüzde-4,9) ve İtalya’da (yüzde-4,2) kaydedildi. En yüksek artışlar İrlanda (+yüzde 40,8), Yunanistan (+yüzde 8,8) ve Polonya’da (+yüzde 2,9) gözlendi.