Header Info

A Plus Solutions LTD.  Cell Phone/Whatsup +905325177595 Email. [email protected]

Şirket Kurulum Danışmanlığı

Şirket kurulum ve işletim hizmetleri.

Şirketinizi Malta’da kurarak tüm vergi kolaylıklarından yararlanırsınız ve oturum hakkı kazanırsınız. Firmamız, şirket açmayı düşünen yerli girişimcilere ve yabancı yatırımcılara şirket kuruluşu,şirket açılışı, şirket ünvan belirleme, logo tasarım, açma işlemleri, şirket kuruluş işlemleri, şirket departmanlarının kurulması ve hiyerarşik düzen ile yasal ve vergisel
düzenlemeler, uygulamalar hakkında danışmanlık hizmeti vermektedir.

  1. İlk Şirket Kuruluşu için intifa hakkı sahibinin ve ortaklarının belgelerinin eksiksiz İngilizce tercüme edilerek ve noter onaylı olarak tamamlanması. Evrakların tamamı eksiksiz tamamlandığı taktirde başvurudan 3 gün sonra şirket kurulur.
  2. Şirket isminin ve faaliyetlerinin belirlenmesi.
  3. Şirket müdürlerinin ve çalışanlarının belirlenmesi ve belgelerin tamamlanması.
  4. Şirket iş planının çıkartılması.
  5. Şirket için adres belirlenmesi ve bildirimi.
  6. Müdürlerin ve çalışanların çalışma izinlerinin başvurulması. Özel sağlık sigortalarının yapılması.
  7. Şirketlerin banka hesaplarının açılması ve bunun için gerekli evrak ve formların tamamlanması.
  8. Çalışanların banka hesaplarının açılması.
  9. Malta İş Kurumuna Şirket girişlerinin ve çalışanların bildirilmesi ve sosyal sigorta numaralarının alınması.
  10. Şirket kurulduktan sonra Direktörlük, İnsan Kaynakları, Satış ve Pazarlama v.b. işletim hizmetleri verilmektedir.
Translate »