Header Info

A Plus Solutions LTD.  Cell Phone/Whatsup +905325177595 Email. [email protected]

Ticaret Danışmanlığı (Hukuki ve Mali)

Gayrimenkul Alım, Satım işlemleri

 1. Yabancının mülk edinmesinde güçlük veya engel varsa bunların aşılmasında değerlendirmelerde bulunmak, çözüm bulmak.
 2. Yeni projelerden almak isteyen yabancılar için öncelikle projenin yasal ve emniyetli olmasını tesbit etmek ve denetlemek.
 3. Gerekli anlaşmaları yapmak ve gerçekleşmelerini takip etmek.
 4. Alım ve satımlar ile ilgili ileride doğabilecek vergi yükümlülükleri ile ilgili kısa ve net pratik bilgiler vermek, önerilerde bulunmak.
 5. Alınmak istenen yerin fiyatı konusunda hatalı bir algılama varsa alıcıyı uyarmak ve piyasadaki fiyatlamaları anlamasını sağlamak.

Devlet Destek Hizmetleri ve İhale İşlemleri.

Şirketler, işin yapısına ve dinamiklerine özgü sebeplerden dolayı kamu ve hükümet organlarıyla ilişki içerisinde bulunmak durumundadır. Türkiye ve Malta gibi hızlı gelişme gösteren ve sürekli değişim içinde olan ülkelerde devlet destek hizmetleri büyük önem taşımaktadır.

 1. Politik, ekonomik ve yasal gelişmeleri takip etmek ve doğru yorumlamak.
 2. Devlet ve Özel Sektörler tarafından yapılacak İhalelerin takibi.
 3. Sektörel düzenlemelerde etkin ve aktif rol oynamak.
 4. Hükümet ve kamu idareleriyle olan ilişkilerin yönetilmesi.
 5. Yasal düzenlemelere yönelik danışmanlık hizmetleri.
 6. Sivil toplum kuruluşları ve sektörle ile ilişkilerin geliştirilmesi

Proje Tasarım ve Yönetimi

 1. Hayata geçirmek istediği bir projesi olan her Şirket için organizasyon tipi ve proje konusu dikkate alınarak en uygun ulusal ve uluslararası fonların tespit edilmesi.
 2. İlgili hibe/kredi desteklerine yönelik projenin tasarlanması.
 3. Projenin tüm başvuru süreçlerinin gerektiği şekilde yerine getirilmesi.
 4. Destek almaya hak kazanan projelerin satın alma ve raporlama dahil tüm faaliyetlerin uygulama süreçlerine destek verilmesi.

Muhasebe ve Finans Hizmetleri

A PLUS SOLUTIONS LTD. muhasebe ve finans hizmetlerinde çözüm ortaklarıyla beraber hizmet verdikleri şirketlere en doğru finansal kaynak araştırmasının yapılması, Bölgesel/ulusal ve uluslararası finans ve muhasebe çalışmaları, Sektör analizi yaparak gerekli fiyatlama bilgilendirmesi gibi konularda işletmelere destek sağlanmaktadır.

Translate »